انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران

شناسه ملی: 14009955620                                         شماره ثبت : 51479 مورخ 29/01/1400

شماره ثبت در وزارت کار: 488-2/3-32 بتاریخ 29/09/1399           کدکارگاهی : 9008267978

شماره گواهینامه ثبت انجمن (وزارت کار) : 1907020 بتاریخ 20/10/1399

شماره حساب پشتیبان : به شماره حساب 318363935 یا شماره شبا: 890180000000000318363935IR 

شماره حساب انجمن: 318068747                شماره شبا انجمن: 630180000000000318068747IR

شماره تلفن : 4256849                                      شماره تلفکس : 44250381

شماره واتساپ : 09304274304

آدرس ایمیل انجمن :

iranleadassociation@gmail.com

آدرس : تهران ، مرزداران غرب ، خیابان ابراهیمی ، خیابان میثاق ، خیابان ستایش یکم پلاک 56 واحد 2

کد پستی :1463675631

وظایف و اهداف انجمن :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3- برنامه ريزي براي تامين نيازها،توسعه و گسترش فعاليت ها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال و نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي در بهبود كيفيت توليد، بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش براي هماهنگي در امر آموزش و ارتقاي مهارت اعضاء، و همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

8- جمع آوري وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.

9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.

11 – عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني.

12- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

13- همكاري با دستگاه هاي اجرايي و مراجع ذي ربط جهت حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط.

14- قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.

15- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن در داخل يا خارج از كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

16- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري

 

وظايف اختصاصي:

17- همکاری با سازمانها و نهادهای رسمی و وزارتخانه ها برای ساماندهی تولید و توسعه صادرات با توجه به ظرفیت های صنعت

18- پیگیری وتلاش  در جهت ساماندهی صدور مجوز های واردات و صادرات با همکاری و هماهنگی مراجع قانونی ذیربط

19- پیگیری و هماهنگی با مراجع ذیربط به منظور تنظیم قیمت بازار

20- تدوین و انتشار هرنوع کتاب و نشریه تخصصی و خبری و اطلاع رسانی برای پیشبرد اهداف انجمن صنفی

21- تلاش در جهت بکارگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی مصوب جهت توسعه وحمایت از صنعت سرب شمش

22- ارایه خدمات مشاوره ای به اعضا در خصوص موضوعات تخصصی سرب شمش،  مالیاتی ، حقوقی،  صنفی ، بیمه ای

23- نمایندگی  از اعضا جهت پیگیری حقوق ومنافع صنفی و حضور ر کلیه مراجع ومجامع ذی صلاح

24- برگزاری و مشارکت در برپایی نمایشگاهها ؛ کارگاهها ؛ سمینارها و کنفرانس های داخلی و بین المللی  

25-همکاری با سازمان محیط زیست در جهت کمک به حفظ محیط زیست

26-همکاری با وزارت صمت در جهت تامین مواد اولیه از داخل و خارج از کشور

27- نظارت بر تولید کنندگان و جلوگیری از مجوز فروشی در جهت حفظ حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان

28-همکاری با سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در جهت بازگشت ارز صادراتی طبق مقررات کشوری